جستجوی قیمت

کاخ دلمه باغچه در شهر استانبول ترکیه
⁣کاخ دلمه باغچه در اواسط قرن ۱۹، درست در نزدیکی بسفر ساخته شد و از آن پس جای کاخ توپکاپی را گرفت