جستجوی قیمت

قونیه از قدیمی ترین شهرهای جهان
یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان و شناخته شده ترین آنها برای معماری سلجوقی

آرامگاه مولانا در کدام کشور است؟
شهر قونیه به واسطه مقبره مولانا از شهرت خاصی در جهان برخوردار است. در این شهر هفتصد هزار نفری همزمان با برگزاری مراسم عرس زائران بسیاری از کشورهای مختلف جهان به این شهر می آیند.