جستجوی قیمت

آیا میدانید ⁠⁣غاری که اصحاب کهف برای سیصد سال در آن خوابیدند کجاست؟
داستان اصحاب کهف را همه ما شنیدیم، چند جوان و یک سگ که برای سال‌ها در یک غار به خواب رفتند