تورهای شهر استانبول

تور شهر استانبول

درباره استانبول ترکیه بیشتر بدانیم
استانبول ترکیه با قرار گرفتن در یکی از حساس ترین منطقه جهان دارای موقعیت جغرافیایی راهبردی و بسار خوبی است و گذرگاه جنوب باختر آسیا و اروپا به شمار می آید و کشور های بسیاری به ویژه ایران از خاک ترکیه برای ترانزیت کالا و انرژی استفاده می کنند.استانبول بزرگترین شهر کشور ترکیه و مرکز فرهنگی و اقتصادی ترکیه است.استانبول در کنار تنگه بسفر و دریای مرمره قرار دارد، تنگه بسفر دو قاره آسیا و اروپا را جدا می کند و استانبول تنها شهر بزرگ جهان است که در دو قاره قرار دارد. جاذبه های شهر استانبول : ستون ها: ستون سنگی ، ستون گوت ها، ستون چمبرلی تاش،ستون مارپیچ کاخ ها: کاخ توپ کاپی ،کاخ دلما باغچه ، کاخ بیلریبی،کاخ یلدیز،کاخ گوک سو ویا کاخ کوچوک سو،آینالی کاواک،عمارات ایحلامور، عمارات ماسلاک،عمارات دریایی آتاتورک، کاخ مراسم،کاخ چراغان مکان و بناهای تاریخی: برج بیازیت،کانال آب بزدغان،برج گالاتا کیزکولسی(برج دختر)،تنگه استانبول(تنگه بسفر)،بلیکس،پارک ملی جزایر استانبول:جزیره مرمره،ساحل مرمر،جزیره تورکلی آوشا
شهر استانبول مرکز خریدی بی نظیر برای خرید لباس است.تور لحظه آخری و تور استانبول در سفربابا.

هتل های شهر استانبول